توکي، مونکي، سڀ کي، جيءَ ۾ جهوري آ.

توکي، مونکي، سڀ کي، جيءَ ۾ جهوري آ.