ڳوٺ! مونکي پنهنجو ٻاروتڻ کپي

ڳوٺ! مونکي پنهنجو ٻاروتڻ کپي